Dbamy o wspólne dobro
Dla rozwoju Infrasruktury i środowiska
O projekcie

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” realizowany jest w ramach działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Projekt o łącznej wartości 9 267 372,78 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 4 843 938,93 zł zakłada rozbudowę sieci wodociągowej o dł. ok 5km i kanalizacyjnej o dł. ok 14 km na terenie aglomeracji Miasta Limanowa oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Limanowej w instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2017 – 2018. W ramach przedsięwzięcia założono również wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Limanowej, co przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia w tym zakresie jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 120 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Po realizowaniu projektu przez Miasto Limanowa możliwość podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej uzyska 764 mieszkańców oraz 268 mieszkańców do sieci wodociągowej.

Projekt zakłada realizację następujących 8 Kontraktów:

Kontrakt 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Żwirki i Wigury, Rachwała, Źródlana, Kolejowa, M.B. Bolesnej, Kasprowicza, Bednarczyka, Cepielika, Beka, Bugaja, Gawrona i Żuławskiego, Rupniowskiego, Fabryczna, Podhalańska)  oraz sieci wodociągowej (Ulica, ul. Rachwała, Źródlana, Kolejowa, Kasprowicza, Krakowska, Podhalańska)
Kontrakt 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Jabłoniecka, Lipowa i Krakowska, Grunwaldzka) oraz sieci wodociągowej (ul. Grunwaldzka)
Kontrakt 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (ul. Kochanowskiego, Narutowicza, Marszałkowicza i Flizaka) oraz rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Jabloniecka)
Kontrakt 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Mały Rynek)
Kontrakt 5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Lipowa, ul. Biedronia, ul. Krakowska) oraz sieci wodociągowej (ul. Biedronia)
Kontrakt 6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Kusocińskiego)
Kontrakt 7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Polna)
Kontrakt 8. Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków


Aktualne
kontrakty 8
15.11.2018
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni zakończona
W październiku br. została oddana do użytkowania instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kWp na oczyszczalni ścieków w Limanowej. Inwestycja została wykonana przy dofinansowaniu przekazanym przez Narodo...
15.05.2018
Sieć wodno-kanalizacyjna i instalacja fotowoltaiczna tematem narady
11 maja 2018 r. w limanowskim magistracie odbyła się kolejna Rada Budowy w związku realizacją Projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem ...
08.02.2018
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Rachwała i Krakowskiej
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej według harmonogramu prowadzona jest na ulicach: Rachwała i Krakowskiej....
15.01.2018
Noworoczna narada w sprawie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
15 stycznia 2018 r. w limanowskim magistracie, odbyła się pierwsza w tym roku narada dotycząca realizacji projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wyko...
11.12.2017
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Na terenie miasta trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”....
15.01.2018
Noworoczna narada w sprawie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
15 stycznia 2018 r. w limanowskim magistracie, odbyła się pierwsza w tym roku narada dotycząca realizacji projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wyko...
04.05.2017
Energia odnawialna dla oczyszczalni
4 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Limanowa i Wiceprezes Spółki OTECH z Gorlic podpisali umowę na realizację Kontraktu nr 8 - Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków ...
03.10.2017
Trwa rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
W maju br. rozpoczęła się realizacja Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, współfinans...
19.05.2017
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
19 maja 2017 r. Burmistrz Władysław Bieda w imieniu Miasta Limanowa oraz Prezes Spółki TRANSWIERTEL – Marta Kołdras reprezentująca Konsorcjum firm: TRANSWIERTEL Sp. z o.o. ze Świdnika, PHU INKO 2001 ...
11.12.2017
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Na terenie miasta trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”....
Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9