Aktualności
Energia odnawialna dla oczyszczalni
04.05.2017

4 maja 2017 r. Miasto Limanowa podpisało umowę z przedsiębiorstwem OTECH z Gorlic na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej dla limanowskiej oczyszczalni ścieków w związku z projektem pod nazwą „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawcę wyłoniło postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, które obejmuje swoim zakresem sporządzenie projektu budowlanego, z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i pomiarów, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Inwestycja opiewa na kwotę prawie 695 tys. zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych pokryje dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. W pierwszej kolejności w  porozumieniu z użytkownikiem obiektu - MZGKiM Sp.z o.o., Wykonawca zaprojektuje instalację fotowoltaiczną wybierając najbardziej optymalną lokalizację montażu paneli na terenie oczyszczalni. Całość inwestycji musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków, przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia w tym zakresie jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 120 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Kliknij aby otworzyć galerię

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9