Aktualności
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni zakończona
15.11.2018

Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni została przekazana do użytkowania

W październiku br. została oddana do użytkowania instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kWp na oczyszczalni ścieków w Limanowej. Inwestycja została wykonana przy dofinansowaniu  przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Projektu  pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”. Cały Projekt realizowany jest w ramach działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 100 kWp produkuje będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność, co przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczania ścieków.

 

Koszt instalacji wykonanej przez P.U.P.H. OTECH Sp. z o.o. z Gorlic wyniósł 620 tys. zł, natomiast wysokość dofinansowania do tego zadania to kwota blisko 430 tys.zł. W okresie ostatnich dwóch miesięcy instalacja wyprodukowała już 12,3 MWh energii.

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9