Aktualności
Noworoczna narada w sprawie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
15.01.2018

W spotkaniu uczestniczył Wacław Zoń, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Marek Ociepka i Marcin Podmokły Specjaliści ds. Technicznych, przedstawiciele inżyniera kontraktu z firmy SWECO Consulting oraz wykonawca robót,  firma Transwiertel.Podczas rady budowy omówione zostały zadania ujęte w harmonogramie prac rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz postęp robót. Obecnie prace trwają przy ul. Rupniowskiego, Podlipowe, Rachwała oraz Lipowej.

ul. Rachwała, fot. Transwiertel

Druga część spotkania odbyła się w obecności przedstawicieli firmy Otech – wykonawcy instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, a także redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 100 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

W grudniu ubiegłego roku wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym projekt budowlany instalacji, który aktualnie jest sprawdzany i czeka na zatwierdzenie oraz wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9