Aktualności
Przetargi na roboty budowlane
05.04.2017

Miasto Limanowa prowadzi dwa postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargów ograniczonych.

Z przebiegiem postępowania oraz dokumentacją można zapoznać się klikając w linki poniżej:

1.  Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków - Kontrakt 8 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej- Kontrakt 3,4,5,6,7

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9