Aktualności
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
19.05.2017

19 maja 2017 r. Burmistrz Władysław Bieda w imieniu Miasta Limanowa oraz Prezes Spółki TRANSWIERTEL – Marta Kołdras reprezentująca  Konsorcjum firm: TRANSWIERTEL Sp. z o.o. ze Świdnika, PHU INKO 2001 Sp.j. z Nowego Sącza oraz PROINSTAL Barbara Marciniec z Limanowej podpisali umowę na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - Kontrakt 1 i 2 oraz Zaprojektowanie i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - Kontrakt 3,4,5,6,7  w związku z projektem pod nazwą „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z ramienia urzędu w spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Miasta Irena Gawlik oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Stanisław Gorczowski.

Wykonawca został wyłoniony postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego.

Wartość umowy to 6 061 101,75 zł i dotyczy budowy 5 km wodociągów oraz ponad 14 km kanalizacji wraz z dwiema przepompowniami ścieków.

Dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, 268 mieszkańców uzyska możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej, natomiast 764 mieszkańców uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienia standardu zdrowia i życia mieszkańców, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz dopełnienia przepisów prawa w zakresie jakości oczyszczania ścieków.

Kliknij aby otworzyć galerię

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9