Aktualności
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Rachwała i Krakowskiej
08.02.2018

Foto: Transwiertel

Równolegle sporządzana jest dokumentacja projektowa dla kolejnych zadań przewidzianych w kontraktach. W projekcie uwzględnione jest również wykonanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków, za którą odpowiedzialna jest firma OTECH z Gorlic. Aktualnie dopełniane są formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca września br.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9