Aktualności
Sieć wodno-kanalizacyjna rozszerzyła się o kolejne ulice
24.11.2017

W spotkaniu uczestniczył Wacław Zoń, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Marek Ociepka i Marcin Podmokły Specjaliści ds. Technicznych, przedstawiciele inżyniera kontraktu z firmy SWECO Consulting oraz wykonawca robót,  firma Transwiertel.

Podczas narady omówione zostały poszczególne zadania ujęte w harmonogramie prac, określony został zakres i postęp robót.
Wykonawca zakończył prace na ulicach:
-Matki Boskiej Bolesnej
-Podhalańskiej
-Żwirki i Wigury
-Bednarczyka
-Cepielika
-Beka
-Bugaja
-Gawrona
-Żuławskiego

W związku z tym, że projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej konieczne będzie wykazanie, iż przyniósł on zamierzony efekt ekologiczny, a więc podłączenie nowych budynków do systemu kanalizacji i sieci wodociągowej. Już dziś mieszkańcy osiedli, na których prace się zakończyły mogą występować do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Starodworskiej o wydanie warunków przyłączenia do sieci, a budowę przyłącza, właściciele nieruchomości, muszą wykonać własnym staraniem i na własny koszt.


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9