Kontakt
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
tel. 18 337 20 54, fax. 18 337 10 41
Skład JRP:
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Marek Mitko
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) - Agnieszka Dominik
Kierownik JRP - Wacław Zoń
Specjaliści ds. Administracji i Promocji - Monika Wyrwa, Grażyna Wójcik
Specjaliści ds. Rozliczeń - Małgorzata Pażucha, Irena Gawlik
Specjaliści ds. Technicznych - Marek Ociepka, Stanisław Gorczowski, Marcin Podmokły


INSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W RAMACH POIIŚ 2014-2020
 


Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ  2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.