Kontakt
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
tel. 18 337 20 54, fax. 18 337 10 41
Skład JRP:
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Marek Mitko
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) - Agnieszka Dominik
Kierownik JRP - Wacław Zoń
Specjaliści ds. Administracji i Promocji - Monika Wyrwa, Grażyna Wójcik, Sara Kościółek
Specjaliści ds. Rozliczeń - Małgorzata Pażucha, Irena Gawlik
Specjaliści ds. Technicznych - Marek Ociepka, Stanisław Gorczowski, Marcin Podmokły