Kontrakt 1

Kontrakt 1 obejmuje budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w następujących rejonach:

1.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury - etap I: 367,0 m

1.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury - etap II: 1 525,5 m

1.3 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rachwała: 2 853,0 m

1.4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej: 89,5 m

1.5 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej: 325,5 m

1.6 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. M.B. Bolesnej: 529,0 m

1.7 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rachwała i Kasprowicza: 527,0 m

1.8 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bednarczyka, Cepielika, Beka , Bugaja, Gawrona  i Żuławskiego: 516,0 m

1.9 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Rupniowskiego - etap II: 1 811,5 m

1.10 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej: 41,5 m

1.11 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Podhalańskiej: 18,7 m

1.12 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej: 83,5 m

1.13 Rozbudowa sieci wodociagowej przy ul. Kolejowej: 283,5 m

1.14 Rozbudowa sieci wodociagowej przy ul. Rachwała i Kasprowicza: 150,0 m

1.15 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Krakowskiej: 550,0 m

1.16 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Podhalańskiej: 158,5 m

1.17 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rachwała: 2 520,0 m

1.18 Budowa kanalizacji sanitarnej w celu likwidacji przepompowni ścieków "Podlipowe": 333,5 m

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9