Kontrakt 2

Kontrakt 2 obejmuje budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w następujących rejonach:

2.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jabłonieckiej: 161,0 m

2.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej i Krakowskiej: 306,5 m

2.3 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej: 161,0 m

2.4 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej: 784,5 mContactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9