Kontrakt 3

Kontrakt 3 obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w następujących rejonach:

3.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do dz. ew. nr 784/3 obr. 5: 55,0 m

3.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kochanowskiego: 170,0 m

3.3 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Narutowicza: 135,0 m

3.4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Marszałkowicza i Flizaka: 610,0 m

3.5 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jabłonieckiej: 250,0 m


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9