Kontrakt 4

Kontrakt 4 obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacyjnej w następujących rejonach:

4.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mały Rynek: 80 m

4.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bednarzy i Rupniowskiego


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9