Kontrakt 5

Kontrakt 5 obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w następujących rejonach:

5.1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej: 150,0 m

5.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Biedronia: 260,0 m

5.3 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej: 1 030,0 m

5.4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pod ul. Biedronia: 910,0 m

5.5: Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Biedronia: 300,0 m


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9