Kontrakt 6

Kontrakt 6 obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego: 350,0 m


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9