Kontrakt 7

Kontrakt 7 obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej - zadanie 1 i ul. Rachwała (teren PKP): 1000 m


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9