Kontrakt 8

W ramach Kontraktu 8 założono zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Limanowej, co przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia w tym zakresie jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 100 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9